Innovación Tecnolóxica, Emprego e Promoción Económica

A Área de Innovación Tecnolóxica, Emprego e Promoción Económica encárgase de xestionar todo o que ten a ver coa innovación, apostando por un concello conectado e intelixente, e tamén da promoción e económica e do fomento do emprego a partir de diversos plans e actividades de formación e orientación.

O servizo dispón de atención ao público previa cita

Correo electrónico: innovacion@cabanas.gal

emprego@cabanas.gal